Forskning har visat att neonikotinoider i bekämpningsmedel hotar bin även vid låga halter – med ett EU-förbud som följd. Men hur påverkas insekter av andra växtskyddsmedel som används i odling? I en ny studie ser forskarna stora kunskapsluckor.

– Vi gick igenom hundratals artiklar och identifierade skrämmande stora kunskapsluckor. Mest slående tycker jag att det är att vi inte vet någonting alls om hur de allra flesta bin påverkas av insektsbekämpningsmedel, säger Lina Herbertsson vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

I studien Moving past neonicotinoids and honeybees har hon tillsammans med andra forskare gått igenom vilken forskning som har gjorts om hur insekter påverkas av olika bekämpningsmedel. Av världens 20 000 arter av bin har forskningen bara tittat närmre på ett fyrtiotal arter – och kunskapen om andra medel än neonikotinoider är liten.

Lina Herbertsson och hennes kollegor konstaterar också att lite forskning har gjorts om vilken effekt – utöver dödlighet – som olika bekämpningsmedel har på insekter. Neonikotinoider kan hota bin vid halter som är långt ifrån dödliga, men i dag vet man lite om vilka effekter de har vid låga halter, konstaterar de i studien.

– Om man framför allt studerar ett ämnes dödlighet, så finns det risk att man felbedömer andra risker som de utgör för bin.

– Det är anmärkningsvärt hur lite vi vet om hur olika växtskyddsmedel påverkar bin, och det är viktigt att vi är medvetna om dessa kunskapsluckor, säger Lina Herbertsson i pressmeddelandet.