Det räcker inte att bara ha kameran påslagen. Ett lyckat digitalt möte har många likheter med ett fysiskt möte: våra ögon avslöjar hur närvarande vi är.   

Under pandemin har en rad forskningsprojekt undersökt hur vi påverkas av att möta varandra digitalt i stället för fysiskt. Vid Göteborgs universitet och Stanford University har forskare frågat cirka 4 000 personer från hela världen hur de påverkas av en ökad andel videomöten i arbetslivet. Tidigare har de sett att kvinnor upplever större trötthet av online-möten än män. Nu konstaterar forskarna att vårt kroppsspråk är lika viktigt när vi möts genom datorn.

I studien fick de tillfrågade titta på skärmdumpar på personer med olika kroppsspråk, bilder tagna ur olika kameravinklar och med olika avstånd till kameran. Avståndet till kameran visade sig inte ha någon betydelse, däremot påverkade kameravinkel och var blicken riktades hur personerna uppfattades.

– För att uppfattas som mer sympatisk och närvarande i diskussionen ska man titta rakt på kameran, inte på de andra deltagarnas ansikte på skärmen eller åt sidan. Kameran ska också vara placerad minst i ögonhöjd för att det ska bli en hög kameravinkel, säger Géraldine Fauville, pedagogikforskare vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.