Kontor som inspirerar och är en plats för sociala möten snarare än kontorsarbete. Enligt en ny rapport kommer distansarbete vara vanligt även efter pandemin – något som ställer helt nya krav på arbetsplatserna.

Arbetslivet har förändrats drastiskt för många under coronapandemin. I en ny studie som K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, publicerar framgår det att en majoritet av de tillfrågade tror att de kommer att arbeta på distans också i framtiden.

– Vår studie visar att arbetslivet och arbetsrelaterade resor nu förändras på ett sätt som troligen är bestående, också efter pandemin. Allt pekar på fortsatt färre tjänsteresor och färre pendlingsresor, säger en av studiens författare, Lena Winslott Hiselius vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Distansarbete från hemmet har gjort att resor till och från arbetsplatsen har minskat dramatiskt och enligt rapportens författare kan det göra det möjligt för arbetsgivare att spara pengar på såväl lokaler som resor.

– Samtidigt påverkas arbetsgivares ansvar för de anställdas arbetsmiljö när arbetsplatsen flyttar ut från det traditionella kontoret, säger rapportens andra författare, Peter Arnfalk vid Lunds universitet.

De personalchefer som har intervjuats i studien tror att attraktiva lokaler kan vara viktigt både för att attrahera nyanställda och för att befintlig personal ska vilja vara på arbetsplatsen.