Europa har förlorat stora skogsområden på grund av avverkning de senaste åren. Avverkningen är störst i Sverige, visar en färsk studie i Nature. Studien får samtidigt kritik från svenskt håll, där både Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet menar att studiens metoder är tveksamma.

Det är EU:s forskningscentrum JRC, Joint Research Centre, som har sammanställt satellitdata över Europas skogsområden och deras samlade biomassa i den nya studien publicerad i Nature. Under perioden 2016 till 2018 har förlusten av biomassa i form av skog ökat med 69 procent i Europa, jämfört med 2011 till 2015. Tydligast är ökningen i Sverige, som står för 29 procent av ökningen av avverkning, följt av Finland som står för 22 procent.

Men såväl Skogsstyrelsen som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, menar att statistiken i studien tagits fram med tveksamma metoder. Statistik från Skogsstyrelsen visar inga drastiska förändringar i svensk skogsavverkning.

– Både den avverkade virkesvolymen och den svenska virkesförbrukningen har ökat med 4 procent åren 2016–2018 jämfört med 2011–2015. Men detta är mycket långt ifrån den drastiska ökning som rapporteras i artikeln i Nature, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt Anna-Lena Axelsson, forskare på SLU, har European Forest Institute skickat in en svarsartikel signerad av 33 forskare från 13 länder, där resultaten ifrågasätts.

Guido Ceccherini, forskare på JRC och huvudförfattare till studien, säger till The Guardian att han oroas av en ökad avverkning i Europas skogar.

– Även om det inte leder till att skogarna krymper på lång sikt, eftersom de återplanteras, så försämras Europas möjligheter att absorbera koldioxid på kort sikt. Det kan göra det svårare att bekämpa klimatkrisen:Även om en del av den avverkade biomassan används i träprodukter med lång livslängd som eventuellt ersätter energiintensiva material som stål eller betong, så kommer det mesta av biomassan att återgå till atmosfären som koldioxid på kort sikt. Eftersom det tar flera decennier innan biomassan i en avverkad skog når upp till tidigare nivåer så innebär en ökad avverkning också en ökning av koldioxidutsläpp till atmosfären, säger Guido Ceccherini i The Guardian.

Vad som ligger bakom en ökad avverkning är oklart, och kräver mer forskning, menar han.