I en ny studie ifrågasätter 33 forskare den EU-rapport om Europas skogsbruk som väckte stor uppmärksamhet förra året. I studien feltolkades data vilket fick det att se ut som om avverkningsvolymerna var betydligt större än vad de i själva verket var, menar forskarna bakom kritiken.

Forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum publicerade förra året en artikel där EU-anknutna forskare med satellitdata kunde visa att den avverkade skogsbiomassan i Europa ökade med 69 procent mellan 2011-2015 och 2016-2018. Artikeln fick stor uppmärksamhet och skapade debatt, bland annat på EU-parlamentets möte sommaren 2020 då EU:s framtida skogsstrategi diskuterades. Men i en ny studie slår ett europeiskt forskarlag fast att den gamla rapporten inte stämmer. Avverkningsarealerna ökar förvisso, men inte alls i den takt som beskrevs i EU-studien.

– Det rör sig om ett metodfel vid användningen av satellitdata. Avverkningsvolymerna har ökat de senaste åren, men med 6 procent snarare än 69 procent, säger Tom Pugh, naturgeografiforskare vid Lunds universitet och en av de svenska författarna bakom studien.

Extrakt har tidigare rapporterat om att såväl Skogsstyrelsen som Sveriges lantbruksuniversitet menar att statistiken i studien tagits fram med tveksamma metoder. I den gamla studien uppgavs att den avverkade skogsarealen i Sverige ökat med 36 procent under de aktuella perioderna. Inte heller detta överensstämmer med verkligheten, menar forskarna som skriver att volymen tvärtom har minskat med 8 procent. De 33 forskarna slår fast att det är av yttersta vikt att politiker får korrekta underlag för att fatta optimala beslut i frågor kopplade till skogen.

– Med klimatförändringarna är det mest troligt att nivåerna av naturliga störningar så som brand, stormar och insektsangrepp kommer att öka. Vi måste kunna avgöra hur omfattande dessa skador är, hur de uppstår och vad som kan göras för att begränsa dem. Detta förutsätter fjärranalysbaserade metoder där markbaserade mätningar används som referensdata, säger Tom Pugh i ett pressmeddelande.