Vattnet under Antarktis is är varmare än någonsin, vilket kan innebära att glaciärer smälter fortare än väntat. Det konstaterar forskare på plats på en av Antarktisk större glaciärer, Thwaites glaciär.

I november tog sig ett team med omkring hundra brittiska och amerikanska forskare till det otillgängliga området och nu presenterar de unika resultat och bilder från expeditionen till västra Antarktis. För första gången har man borrat ett över 600 meter djupt hål ner i isen för att mäta temperatur och strömmar i vattnet nedanför. Omkring noll grader celsius uppmättes – vilket är två grader varmare än väntat. Dessutom kunde man se att strömmarna under och i glaciären var turbulenta. Det gör att havets saltvatten blandas med glaciärens sötvatten och skulle kunna betyda att isen smälter snabbare.

– Om de vattenströmmar som vi nu har uppmätt orsakar att glaciären smälter så påverkar det havsnivåerna i mer bebodda delar av världen, säger David Holland, glaciolog på New York University, i ett pressmeddelande.

Thwaites glaciär brukar beskrivas som en av de glaciärer som potentiellt har störst påverkan på stigande havsnivåer vid ett varmare klimat. Vid en kollaps skulle den globala havsnivån stiga med närmare en meter. Expeditionens fältarbete, som leds av New York University, pågår till mars 2020.

Tidigare har bland annat en svensk förarlös undervattensfarkost lyckats ta sig in under Thwaites glaciär för att samla in data om temperatur, vattenströmmar med mera. Den sårbara glaciären kallas även för ”Domedagsglaciären”, för att den enligt flera forskare kan vara på väg att ge vika på grund av klimatförändringar.