Det är betydligt vanligare att söner tar över familjeföretaget än att döttrar gör det, visar en ny studie. Samtidigt pekar mycket på att företagen faktiskt går bättre under döttrarnas ledning.

Forskare vid Jönköpings University har analyserat data från register över cirka 8 000 familjeföretag från hela Sverige och från olika branscher. Gemensamt för företagen är att de ägs gemensamt av ett föräldrapar med minst en dotter och en son. Av de 8 000 företagen togs 360 över av något av barnen, men bara 18 procent av en dotter.

– Det vi ser tydligt är att det är mycket vanligare att söner tar över ett familjeföretag än döttrar. Samtidigt pekar data också på att om modern är vd i företaget, är det mer troligt att övertagandet är mer jämställt när det gäller kön, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi, i ett pressmeddelande

I studien Generationsskifte i familjeföretag i Sverige framgår också att det tar längre tid för döttrar att nå vd-posten i familjeföretaget än för söner, i snitt fyra till fem år längre. Samtidigt ser forskarna att när en dotter väl tar över ledarskapet i ett familjeföretaget accepteras hon som vd i större utsträckning än kvinnor på vd-posten i icke-familjeföretag.

Även de ekonomiska resultaten för olika företag jämfördes, och preliminära resultat visar att företag där dottern tagit över går bättre än företag med en son i ledningen.

 – Vi behöver titta lite mer på det här, men det vi sett hittills är väldigt intressant. Baserat på annan forskning som bedrivs vid Jönköping International Business School vet vi att kvinnor ofta har högre kvalifikationer och mer erfarenhet än män innan de söker en vd-tjänst. Det kan förklara varför döttrarna presterar bättre än sönerna, och att företaget går bättre, när de väl axlat rollen, säger Lucia Naldi.