Plastanvändningen har inte minskat under coronapandemin, när bland annat munskydd och mat för avhämtning har blivit vanligare. I en ny EU-rapport lyfts tre områden fram för att minska plastanvändningen: smart användning, förnybar plast och återvinning.

I EU-rapporten Plastics, the circular economy and Europe’s environment – A priority for action betonar forskarna kopplingen mellan plastproduktionen och klimatförändringar. Så gott som all plast tillverkas av fossila råvaror och produktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Inom EU står plastproduktionen för 20 procent av hela den kemiska industrins koldioxidutsläpp.

– Mycket fokus har varit på plastavfall i haven och mindre på plastens övriga miljöpåverkan. Det är bra att det nu görs en tydlig koppling mellan klimatet och plasten – speciellt eftersom de flesta åtgärder både i Sverige och på EU-nivå har handlat om att minska nedskräpningen istället för plastproduktionen, säger Fredric Bauer, forskare vid Lunds universitet och en av författarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Han och hans kollegor beskriver tre områden som Europas plastsystem behöver satsa på för att minska plastens miljöpåverkan. Smart användning för att minska plastanvändningen, förnybara råvaror som exempelvis stärkelse och cellulosa, samt cirkulära system som möjliggör återanvändning och återvinning av den plast som redan tillverkats.

– Den ökande användningen av engångsplast under coronapandemin har gjort det ännu tydligare att vi måste ta ett helhetsgrepp om hela plastsektorn. Detta är bara toppen på ett isberg, säger Fredric Bauer, som har skrivit rapporten från Europeiska miljöbyrån (EEA) tillsammans med forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.