Vilda visenter har inte funnits i Sverige på 8 000 år. Nu ska Skogssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet utreda om det är möjligt att återinföra dem i svenska skogar.

Vilda visenter på försök i en skog i Västmanland, det kan bli resultatet av den studie som nu inleds. Tanken är att visenter skulle kunna hållas på försök på en 1 100 hektar stor skogsfastighet som ägs av Skogssällskapet, men när det kan bli verklighet är osäkert.

– Fastigheten i Svanå ligger i ett område med stora sammanhängande skogsområden, relativt långt från högtrafikerade vägar. Dessutom gränsar den till visentens ursprungliga utbredningsområde i Mellansverige. Vi inleder nu en dialog med våra markgrannar och andra intressegrupper, säger Harald Nylinder, Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.

De sista vilda visenterna fanns i Karpaterna fram till 1920-talet. I dag finns visenter i bland annat Polen och Rumänien, där de har återinförts med hjälp av individer från djurparker.

– Skogssällskapet vill uppmuntra till en varierad skogsskötsel och förvaltning av den svenska skogen, och stora gräsätare som visenter skulle kunna bidra till ökad biologisk mångfald. Nu vill vi undersöka om visenterna kan samexistera med natur, allmänhet och markägare, säger Harald Nylinder.

Visenterna är stora gräsätare och en förhoppning är att de skulle kunna fylla en funktion i skogslandskapet genom att motverka igenväxning och genom det bidra till en större biologisk mångfald.