Över hälften av mikroplasterna i naturen kommer från slitage av däck och vägar. Lägre hastigheter och lättare fordon är några åtgärder som skulle kunna minska utsläppen – något som dessutom skulle minska luftföroreningar och växthusgaser. Det konstaterar forskare från VTI och Chalmers i en ny rapport.

– Vi vet att utsläppen av däckslitagepartiklar är mycket stora, att de sannolikt bryts ner mycket långsamt i naturen och att de innehåller ämnen som kan skada levande organismer. Därför finns det skäl att begränsa både uppkomsten och spridningen av däckslitagepartiklar, säger Mikael Johannesson, forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i ett pressmeddelande.

Tidigare studier har visat att mikroplaster från trafiken står för ungefär hälften av all mikroplast i naturen. Partiklarna kommer dels från däck och dels från vägbeläggningar och har hittats i bland annat vägdamm, dagvatten och sediment. I kunskapssammanställningen konstaterar forskarna från VTI och Chalmers att det behövs mer forskning om hur mikroplastpartiklarna sprids och hur de bryts ner.

För att fånga upp mikroplasterna föreslås bland annat att hanteringen av dagvatten och gatustädning förbättras. En minskad användning av dubbdäck och lättare skulle kunna minska uppkomsten av partiklarna. Många av åtgärderna skulle dessutom ge andra vinster, som mindre buller, färre svåra bilolyckor och ett minskat vägslitage.