Bottentrålning förbjuds i Greklands samtliga skyddade marina områden. Det meddelade landets premiärminister på den internationella havskonferensen Our Ocean Conference.

Bottentrålning, när tunga fiskenät dras över havsbotten, är ett av de största hoten mot havens livsmiljöer och släpper dessutom ut kol i havet och i atmosfären. Greklands beslut att förbjuda bottentrålning i skyddade områden gäller i första hand landets tre marina nationalparker, där förbudet börjar gälla 2026, enligt ett pressmeddelande. 2030 gäller förbudet i alla Greklands skyddade havsområden.

Samtidigt har man också beslutat att skydda ytterligare två stora havsområden, i Egeiska havet och Joniska havet. Det övergripande målet är att 30 procent av Greklands hav ska skyddas till 2030, med särskilda insatser för att bevara havssköldpaddor och minimera plastföroreningar.

– Vi satsar 780 miljoner euro för att skydda våra unika marina ekosystem. Vi ökar storleken på våra marina skyddade områden med 80 procent, förbjuder skadliga fiskemetoder och sätter in ny teknik för att övervaka och genomföra dessa åtaganden, säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis i pressmeddelandet.

I dag är bara knappt 1 procent av Greklands hav fullt ut skyddade från fiske. Av världens hav har bara 2 procent ett strikt skydd mot fiske och annan exploatering. Enligt den globala hållbarhetsagenden Agenda 2030 ska 30 procent av världens hav vara skyddat till 2030, varav 10 procent med ett strikt skydd.