Virtuella naturupplevelser i dataspel kan få spelarna att både slappna av och vilja uppleva verklig natur. Det menar forskaren Minh-Xuân Truong som har undersökt hur miljön i The Legend of Zelda: Breath of the Wild påverkar de som spelar det.

”Naturen gör spelupplevelsen mer levande, mer fängslande och mycket mer uppslukande. Vi stannar ofta upp för att bara titta på landskapet som omger oss, djuren som lever där…” Det berättar en av spelarna i undersökningen som ligger till grund för studien om naturen i dataspelet The Legend of Zelda: Breath of the Wild, BOTW.

När modern teknologi blir en allt större del av människors vardag blir det också viktigt hur naturen skildras i spel och andra medier, menar Minh-Xuân Truong vid Sveriges lantbruksuniversitet. I en tidigare studie har han tittat på hur World of Warcraft-spelare upplever naturen i spelet. Studien av naturen i BOTW presenterades i somras i form av sex tweets i samband med en forskningskonferens som ägde rum på Twitter. Studien bygger på en enkätundersökning med Zelda-spelare, som drygt 600 spelare svarade på.

BOTW är en digital värld med både riktiga djur och monster, där spelarna kan röra sig fritt genom landskap, klättra i berg, slåss mot monster, simma, rida på vilda hästar med mera. Flera av spelarna förklarar att naturen i spelet har fått dem att se på den verkliga naturen med andra ögon.

”Tidigare har jag aldrig tittat på fåglar eller insekter. I BOTW har jag sett fåglar flyga iväg och lärt mig hur jag försiktigt kan närma mig fjärilar för att kunna fånga dem. Det har fått mig att vilja närma mig djur i verkliga livet också – men då bara för att titta på dem”, lyder ett av svaren.

Andra spelare vittnar om hur de drar paralleller mellan spelets natur och verklighetens. När de ser vargar, hjortar eller andra djur i spelet försöker de hålla avstånd för att inte störa.

”Naturen i BOTW har öppnat mina ögon för naturen i den verkliga världen. Sorgligt nog har jag också insett att mångfalden är rikare i spelet, där civilisationen har försvunnit och naturen har återerövrat världen.”

Studien har ännu inte publicerats.