Träd gör att städernas invånare utsätts för mindre luftföroreningar. I en ny studie ser forskarna ett tydligt samband mellan mängden föroreningar i luften och föroreningar i trädens blad.

– Det är ovanligt med så här omfattande mätningar av föroreningar i både växtlighet och luft, och studien bekräftar att träd har betydelse för att förbättra luftkvaliteten i städer, säger Håkan Pleijel, professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Forskning har tidigare visat att trädplanteringar är ett kostnadseffektivt sätt att hantera problem med luftföroreningar i städerna. Partiklar från framför allt trafik minskar i närheten av träd. Enligt en tidigare, amerikansk studie kan träd förbättra luften nästan lika mycket som när en buss byter drivmedel från diesel till bensin.

I den nya studien har forskare vid Göteborgs universitet mätt föroreningar i luften och jämfört med föroreningar i lövträds blad. Det som mättes var PAH, polyaromatiska kolväten, som finns i fossila bränslen och hamnar i miljön vid ofullständig förbränning.  Forskarna såg att föroreningarna i bladen ökade över tid, bladen samlade upp luftföroreningar under sommaren.

– Vi behöver arbeta med flera metoder för att minska luftföroreningsnivåerna i våra alltmer befolkade städer. Minskade utsläpp är den viktigaste åtgärden, men vi visar att även grönska har en viktig roll för att lyckas skapa hållbara städer där invånarna mår bra, säger Jenny Klingberg, forskare i miljövetenskap vid Göteborgs botaniska trädgård.

I Göteborgsstudien tittade forskarna på kärrek, ett vanligt stadsträd, men de mätte också föroreningar i ett antal barrträd. Även där var föroreningshalterna betydligt högre i barr som var tre år gamla, än i de årsgamla barren.
– Det visar att även barrträd har betydelse för att rena stadsluften. En fördel med barrträd är att barren sitter kvar även på vintern, när föroreningsnivåerna i städerna vanligtvis är som högst, säger Jenny Klingberg.