Sedan den upptäcktes 2002 har den invasiva smaragdgröna asksmalpraktbaggen utplånat tiotals miljoner askar i USA. Nu har forskare kartlagt skadorna för en mer exakt uppskattning av kostnaderna.

Den smaragdgröna asksmalpraktbaggen (Agrilus planipennis) upptäcktes först i Michigan och spred sig sedan snabbt över nordöstra USA. Kostnaderna för skadorna den orsakar har uppskattats till mer än hundra miljarder kronor, skriver BBC. Men forskare på Michigan State University menar att man då inte tagit hänsyn till trädens ekosystemtjänster i form av vatten- och temperaturreglerande egenskaper, skugga och näringstillförsel.

– Nordamerikas askar är oerhört viktiga arter för våra våtmarker och asksmalpraktbaggens effekt på våtmarkernas skogar har ofta underskattats, säger Patrick Engelken på Michigan State University till BBC.

Han säger att det fortfarande är möjligt att hålla nere skalbaggens skador på våtmarkernas skogar, men att det kräver insatser från förvaltning. Framförallt handlar det om att skydda de större, äldre askarna från insektsangrepp.

Smaragdgrön asksmalpraktbagge kommer ursprungligen från Asien. Skalbaggens larver äter på det så kallade kambiumlagret innanför barken och träd som angrips dör efter några år.

Den finns inte i Sverige, men skulle den etablera sig här tror Jordbruksverket att det skulle kunna få stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser.

Studien från Michigan State University kommer att publiceras i Forest Ecology and Management.