Plastpåsar som stänger till dagvattenledningar och dräneringssystem orsakar redan i dag översvämningar, framför allt i fattigare delar av världen. Om inget görs kommer problemet bara att växa, enligt en ny rapport.

När Mumbai i Indien översvämmades 2005 dog omkring 1 000 människor – en översvämning som hade kunnat vara hanterbar om inte stadens dagvattenavlopp hade blockerats av plastpåsar. I en ny rapport från bland annat det brittiska forskningsinstitutet Resource Futures har författarna försökt ta fram siffror på hur omfattande problemet med plastskräp i avloppssystem är, och vilka konsekvenser det kan få. Det rapporterar The Guardian.

Över 200 miljoner människor riskerar att utsättas för större och fler översvämningar på grund av plastskräp, konstateras i rapporten. Och det är världens fattigaste samhällen som drabbas hårdast. Kamerun, Nigeriga, Ghana, Bangladesh och Indonesien är några av de länder som har drabbats av den här sortens översvämningar i samband med skyfall. Plasten gör att risken för översvämningar mångfaldigas.

– Över hela världen, från Brasilien till Demokratiska republiken Kongo, från Malawi till Bangladesh, ser vi att plastföroreningar resulterar i värre översvämningar. Utan resoluta åtgärder kommer problemet bara att växa, säger Rich Gower på organisationen Tearfund, som också står bakom rapporten:

– Plastföroreningar påverkar de fattigaste, mest marginaliserade samhällena störst. Vi har sett det med plast som brinner, och vi ser det nu med översvämningsrisk. Det är dessa samhällen som får betala priset för plastföroreningarna.

Rapporten publiceras inför FN:s andra förhandlingsmöte i Paris nästa vecka för att ta fram ett globalt avtal för att minska plastutsläppen. Senast i veckan konstaterade forskare vid Lunds universitet att plastindustrin växer snabbare än den globala ekonomin och plastavfallet väntas fortsätta öka. Bara 9 procent av all plast återvinns globalt sett.