Intresset för att mata fåglar sköt i höjden över hela världen under pandemin, enligt en ny studie. Det i sin tur gav människor en större kontakt med naturen – men för fåglarna är det inte bara positivt.

Att mata vilda fåglar i trädgården är ett av de enklaste sätten för människor att få kontakt med naturen, något som i sin tur påverkar vår hälsa positivt. Tidigare forskning har visat att under pandemin ökade naturintresset generellt i både Europa och USA, men det blev också vanligare att mata vilda fåglar. Nu har forskare vid Griffith University i Brisbane, Australien tittat på om intresset för fågelmatning ökade även i andra delar av världen.

I studien har data från Google använts för att bedöma hur frekvensen av en rad olika söktermer förändrades från vecka till vecka, från januari 2019 till maj 2020. Ungefär två veckor efter att många länder införde så kallade lockdowns såg man en dramatisk ökning av sökningar som hade med fågelmatning att göra. Resultaten speglade de resultat som tidigare forskning i USA har visat.

– Våra resultat bekräftade att fågelmatning verkligen förekom runt om i världen.

– När tillgången till andra naturbaserade aktiviteter minskade, till exempel på grund av avspärrningar, blir en enkel, billig aktivitet som fågelmatning mer attraktiv, säger Darryl Jones, professor vid Griffith University och den som lett studien, i ett pressmeddelande.

Enligt Darryl Jones är det viktigt att förstå hur utbrett det är att mata vilda fåglar. I områden där många matar fåglar kan det påverka fåglarnas migrationsmönster och dessutom bidra till en större risk för sjukdomsutbrott.

– Det är viktigt att förstå den globala omfattningen av fågelmatning för att förstå vilken potentiell inverkan den kan ha på både fåglarnas och människors välbefinnande.