En brittisk studie visar att oro för miljö och klimat får allt fler människor att skaffa färre eller inga barn. Men anledningarna till det skiljer sig åt i olika delar av världen.

Framför allt är det fyra nyckelfaktorer som får människor att tveka inför att skaffa barn, konstaterar forskare vid University College London i PLOS Climate: osäkerhet kring det ofödda barnets framtid, miljöpolitiska tankar kring överbefolkning och överkonsumtion, ekonomi och politiska reflektioner. Den brittiska studien är en systematisk genomgång av den forskning som har gjorts inom området, framför allt i USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien och ett antal europeiska länder.

– I medier har vi på senare tid kunnat höra om människor som väger in sina farhågor om klimatförändringar när de fattar beslut om att skaffa barn. Vi var oroliga för att det offentliga samtalet kan ha förenklat dessa processer. Vi ser att det finns ett komplext och intrikat samband mellan klimatförändringar och val som rör reproduktion, säger Hope Dillarstone, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Vanligaste anledningen är oron för barnets framtid i en värld påverkad av klimatförändringar, men forskarna såg också att många reflekterar över vilken miljöpåverkan man själv bidrar till genom att skaffa barn, i en värld som redan i dag påverkas av överkonsumtion och överbefolkning. Två studier som gjorts i Zambia och Etiopien visade att den främsta anledningen till att skaffa färre barn där var farhågor om att det i framtiden blir allt svårare att försörja sig när förutsättningarna för att bedriva jordbruk blivit allt sämre.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Själv är jag övertygad om att färre födslar är den vikigaste komponenten för att de som lever 2100 skall få ett hyggligt liv. Men den uppfattningen delas inte av de som bestämmer. Då skulle det nämnas som en av orsakerna till färre barn. T ex i form av sänkta förmåner för många barn. eller antagna policys.

  • Malin skriver:

    Min partner och jag har valt att inte skaffa barn. Framtiden är för osäker med klimatförändringar, krig och kollaps av ekosystem. Vi vill ju ge eventuella framtida barn ett gott liv, och just nu känns det inte som om det går.