Allt fler kvinnor syns och hörs i nyhetsrapporteringen. I svenska medier är 38 procent kvinnor, att jämföra med 25 procent i övriga världen.

Under många år har andelen kvinnor som syns och hörs i nyhetsrapporteringen i Sverige legat kring 30 procent, men nu har trenden brutits. Det beror bland annat på att många nyhetsredaktioner i dag har en systematisk översyn av jämställdhet i nyhetsartiklar och nyhetsinslag. Det finns också flera digitala verktyg att ta hjälp av, konstaterar forskarna bakom rapporten Räkna med kvinnor som nu publiceras.

– Det är roligt att se att redaktioner skapar rutiner för mer balanserade nyheter, men nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt, säger Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Även i nyheter publicerade online har andelen kvinnor ökat, till 34 procent. Av de experter som uttalar sig i press, radio och tv är andelen kvinnor däremot fortsatt låg, 21 procent. Sammansättningen på nyhetsredaktionerna är relativt jämn, 54 procent av nyhetsreportrarna är män. Betydligt fler kvinnor är nyhetspresentatörer, 77 procent.

Rapporten Räkna med kvinnor publiceras av Göteborgs universitet och Medieinstitutet Fojo och ingår i den internationella studien Global Media Monitoring Project, GMMP. Studien genomförs var femte år och är en granskning av hur kvinnor och män skildras i medierna under en specifik dag. I den aktuella studien deltog 116 länder.