Trots att klimatutsläppen från transporter minskade under 2022 är det oklart om Sveriges klimatmål för 2030 nås. De kommande åren bedöms tvärtom utsläppen att öka kraftigt.

Drygt 45 miljoner ton koldioxid släpptes ut under 2022, fem procent mindre än 2021 enligt Naturvårdsverkets preliminära siffror. Det är inrikes transporter som står för den största minskningen, med tio procent. Minskningen beror framförallt på den ökade reduktionsplikten som innebär att andelen biodrivmedel i bensin och diesel har ökat, samt att el- och hybridbilarna har blivit fler. En förklaring kan också vara att lastbilar som tankar utomlands inte ingår i statistiken.

– Trafiken med laddbara fordon har ökat med cirka 50 procent och står för en större del av den totala trafiken än tidigare år. Det är fortfarande en relativt liten andel av alla fordon, men det är stadigt växande och nu ser vi att det börjar ge effekt på utsläppen, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Sverige har som mål att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030. Men redan kommande år väntas utsläppen öka om reduktionsplikten sänks – och inblandningen av biodrivmedel minskar – som aviserat, skriver Dagens Nyheter.

I veckan varnade den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD för effekterna av en minskad reduktionsplikt, och skriver i en ny rapport att Sveriges klimatpolitik inte kommer leda till att klimatmålen nås.

”Sverige har ingen alternativ plan för att minska utsläppen till 2030. Om inte en sådan plan kommer på plats med konkreta policies, kommer Sverige sannolikt att missa sitt nationella 2030-mål”, skriver OECD. I övriga sektorer var klimatutsläppen för 2022 oförändrade, eller något mindre. El- och fjärrvärmesektorns utsläpp minskade med fem procent, främst på grund av minskad användning av fossilgas, kol och torv.