Fler konflikter hemma, sämre kontakt med jämnåriga och ovisshet om framtiden. Det är några faktorer som har påverkat ungas psykiska hälsa under coronapandemin, enligt en ny studie.

Flickor och ungdomar med distansundervisning verkar har påverkats mest av pandemin, visar studien, som bygger på en enkätundersökning med 1 700 gymnasieungdomar i hela Sverige. Undersökningen utfördes under juni månad och visar att ungdomar generellt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att de har förtroende för hur covid-19 hanteras av samhället.

Studien ingår i forskningsprojektet CovidUng på Högskolan i Väst i Trollhättan tillsammans med Jönköping University. Syftet är att kartlägga ungdomars psykiska hälsa under coronakrisen.

– Ungdomsperioden ses vanligtvis som en period i livet då man utforskar sina roller och åtaganden i livet, men en krissituation som denna med bland annat social distansering kan påverka ens chanser till en positiv utveckling. Nu när skolorna återigen stängs är det viktigt att vi sätter in stödjande insatser i god tid och är måna om våra ungdomars hälsa och välbefinnande i tiden av kris, säger projektledaren Sabina Kapetanovic i ett pressmeddelande.

För de flesta tillfrågade har pandemin inte inneburit att alkoholkonsumtionen har ökat. Men även om en tredjedel av ungdomarna uppger att de gör roliga saker med familjen så ser forskarna också oroande tecken på psykisk ohälsa som ångest, ensamhet och stress. Många uppger att de har mindre kontroll över sin vardag och hälften träffar vänner i mindre utsträckning än annars.

– Även om ungdomar inte är den gruppen som hälsomässigt drabbas hårdast av covid-19, har de drabbats av situationen på ett mer psykologiskt plan. I en tidsperiod då de ska umgås med vänner och planera sin framtid, är de i stället tvungna att vara hemma, tvungna att undvika kontakt med andra jämnåriga, med en ovisshet om framtiden, säger Sabina Kapetanovic.