John Kerry, Joe Bidens klimatsändebud, meddelade i veckan att USA ställer sig bakom ett förslag som går ut på att skydda två havsområden i Antarktis. Därmed kan ett rekordstort naturskyddsområde vara inom räckhåll.

Redan för drygt två år sedan var det tänkt att Weddellhavet i Antarktiska oceanen skulle bli ett marint naturskyddsområde, som bland annat skulle ha inneburit fiskeförbud. Men när beslutet skulle tas av medlemsstaterna i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, CCAMLR, sade bland annat Ryssland och Kina nej till förslaget. Anledningen var den fiskeverksamhet som länderna har i området. Flera andra försök att skapa naturskyddsområden i Antarktis har också misslyckats, trots ett brett stöd bland medlemsstaterna i CCAMLR.

Det förslag som CCAMLR nu har tagit fram gäller två områden, i Weddellhavet och i östra Antarktis.

”Jag är glad över att kunna meddela att USA ställer sig bakom förslaget att skapa marina naturskyddsområden i Weddellhavet och i östra Antarktis i Antarktiska oceanen. De här unika områdena är sårbara för klimatpåverkan och måste skyddas”, skriver John Kerry på Twitter.

USA kommer nu att tillsammans med EU och en rad andra nationer arbeta för att de två skyddsområdena blir verklighet. Fortfarande återstår frågan om hur Ryssland och Kina ställer sig till förslagen. Antarktiska oceanen är hemvist för ett rikt djurliv, bland annat pingviner, valar och mängder fiskar som inte finns någon annanstans.