Ovanligt många har semestrat hemma i år – något som märks på försäljningen av hemmapooler, som har ökat med cirka 50 procent. När alla pooler nu ska tömmas på vatten inför hösten varnar reningsverk för att avloppsnäten kan överbelastas.

Enligt Svenska Badbranschen, en branschorganisation, ökade försäljningen av pooler med mellan 40 och 60 procent under våren 2020 jämfört med samma period året innan, skriver tidskriften Cirkulation. Poolboomen har fått reningsverken att påminna bassängägare om att poolvatten inte ska tömmas i avloppsnätet. Bakteriedödande klor kan försämra reningsverkens reningsprocesser. Hamnar det i naturen kan giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen bildas.

– Man ska inte tömma poolvatten i avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn eller badkar. Att tömma det i dagvattnet, det vill säga i brunnarna ute på gatan, är inte heller någon bra idé eftersom det kan ta död på mikroorganismer och annat djurliv i vattnet. Vi uppmanar alla att tömma poolen på gräsmattan eller någon annan yta på tomten så att vattnet infiltreras i marken, säger Peter Jarl, kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö, i ett pressmeddelande.

Men poolvatten med klor kan också skada mikroorganismer i marken. Därför behöver vattnet avkloreras innan det hälls ut, antingen genom att det får stå i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att natriumsulfat eller natriumsulfit tillsätts.