Genmodifiering föreslås som en möjlig metod för att rädda alm och ask från alm- och askskottsjuka. Det framgår av den utredning som i dagarna överlämnades till regeringen.

Almsjukan har på många håll i landet slagit ut hela almbestånd och sjukdomen har ofta varit svår att hålla i schack. På exempelvis Öland uppskattades häromåret att 90 procent av almarna är döda eller sjuka, medan Gotland har kunnat begränsa skadorna med omfattande handlingsplaner, som Extrakt tidigare rapporterat om.

I utredningen som nu har överlämnats till landsbygdsminister Peter Kullgren, En framtid för alm och ask – förädling forskning och finansiering, föreslås nio förslag på åtgärder för att bevara skogsalm, lundalm och ask. Det handlar bland annat om att stötta en fortsatt bekämpning av almsjukan på Gotland med ny lagstiftning om myndigheters tillgång till privat mark och om forskningssatsningar på traditionell förädling. Utredarna, den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Staffan Eklöf och Sanna Black-Samuelsson skogsgenetiker vid Skogsstyrelsen, föreslår också en forskningssatsning på genmodifiering för att ta fram sjukdomsresistent alm.

Enligt Annelie Carlsbecker på Gentekniknämnden är det svårt att få tillstånd för genmodifierade träd i naturen, något som regleras av lag.

– Ett EU-direktiv ställer hårda krav på reglering. Att sätta ut genetiskt modifierade träd i naturen kommer att bli väldigt svårt att få godkännande för enligt det direktivet, säger hon till Sveriges Radios Vetenskapsradion.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Jag anser det är ett MYCKET starkt naturvårdsintresse att förekomsten av alm och ask i Sverige inte drastiskt reduceras. Alm och ask är allvarligt hotade av sjukdomar och regeringen vill göra något åt det och har därför gjort en utredning. Jag tycker utredningen och dess förslag är bra och hoppas att det bla resulterar i fräscha medel från det allmänna. Ett av nio förslag är att bedriva utvecklingsarbete för att söka vägar att med modern genteknik som bara varit tillgänglig några år öka trädens motståndskraft, Det är naturligt att både utbildning och yrkeserfarenhet hos utredaren gör honom väl insatt i detta. Men det är fel av EXTRACT, som skall vara FORMAS tidning, att fokusera på att just det förslaget inte påverkar träden i skogen det kommande decenniet. Tidningen borde lägga större vikt vid detta. När det gäller intensifierade satsningar på förädling tycker jag det är fel att bara nämna forskninginsatser, resistensen kommer att höjas även om man bara satsar på operativ förädling med kända metoder, och bara att snabbt avlägsna angripna träd ger resistenshöjnig. Men hur stor förbättringen blir och hur lång tid det tar vet man inte. Som alltid är det bra att satsa på flera vägar.