Att varje dag kunna vila ögonen på träd kan ha en stor påverkan på risk för depression och behovet av antidepressiva läkemedel. Det gäller inte minst i städer och i socialt utsatta bostadsområden, enligt en ny studie.

Det är tyska forskare, vid bland annat German Centre for Intergative Biodiversity Research, som har undersökt hur den psykiska hälsan bland invånarna i Leipzig påverkas av träd som växer i deras omgivning. Data från tidigare forskning om hälsan bland 10 000 Leipzigbor kombinerades med uppgifter om trädplanteringar i staden.

Resultaten visar att personer med fler träd i sin omedelbara närhet, inom hundra meter, löper mindre risk att ordineras antidepressiva läkemedel. Sambandet var ännu tydligare i socioekonomiskt utsatta grupper.

– Det skulle kunna innebära att träd längs gatorna – en småskalig och lättillgänglig form av grönområde i en stad – kan bidra till att minska en ojämlik hälsa mellan olika sociala grupper, säger studiens huvudförfattare Melissa Marselle i ett pressmeddelande.

– Det är goda nyheter eftersom det är relativt lätt att öka antalet träd längs våra gator.

Ofta planeras städernas grönområden till avsatta platser tänkta för rekreation, menar forskarna. Men studien visar att tillgång till grönska i vardagen är viktig för den psykiska hälsan – inte minst i pandemins nedstängda samhällen, skriver de.