Dagvatten från motorvägar är en viktig spridningsväg för mikroplast. I en ny studie har olika sätt att rena mikroplast testats. Bäst reningsförmåga har anläggningar med biofilter med växter, som dessutom ofta anses mest estetiskt tilltalande.

Det är dagvattenavrinningen från E4 vid Sundsvallsbron som har undersökt av forskare vid Luleå tekniska universitet och IVL Svenska miljöinstitutet. Där passerar årligen fem miljoner fordon och det finns stor risk för att mikroplaster från bildäck och vägslitage når Sundsvallsfjärden. I en nybyggd reningsanläggning för dagvatten har bland annat olika typer av biofilter undersökts och nu publiceras resultaten. Anläggningar med biofilter har byggts på en rad platser i Sverige de senaste åren, men tekniken är fortfarande ny och inte alltid väldokumenterad, menar projektets forskare:

– Eftersom samhällets investeringar i dagvattenreningsanläggningar ökar, är det naturligtvis viktigt att investeringar sker i anläggningar som verkligen fungerar, vilket inte alltid varit fallet, säger Godecke Blecken, biträdande professor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Studiens anläggning består dels av en försedimenteringskammare och dels av olika sorters biofilter för dagvatten. Sedimenteringskammaren visade sig ha begränsad förmåga att rena mikroplast, men biofilter var desto mer effektivt. Och det var biofilter med växtlighet fungerade allra bäst. Växtbiofilter har dessutom andra fördelar, de kräver dels mindre underhåll än biofilter utan växter, då de inte sätts igen lika lätt, och de anses också passa bättre in i landskapet rent estetiskt.