Nilfebervirus sprids norrut i ett varmare klimat och bland annat Tyskland ser varje år fall av nilfeber. Men myndigheter och regioner i södra Sverige är inte rustade för att tidigt upptäcka smittan. Det menar smittskyddsläkare i en debattartikel.

Nilfebervirus har ännu inte konstaterats i Sverige, det närmaste kända utbrottet upptäcktes cirka 30 mil från Sveriges gräns. Men viruset sprider sig i Europa och det är troligen bara en tidsfråga. Det menar smittskyddsläkarna Mattias Waldeck och Lisa Labbé Sandelin i Region Skåne respektive Region Kalmar län tillsammans med Gittan Gröndahl, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

I en debattartikel i Läkartidningen efterlyser de en bättre övervakning för att tidigt upptäcka viruset. De menar att nilfeber är en av de sjukdomar som kräver ett så kallat one health-angreppssätt, som tar hänsyn till hälsa hos såväl människor och djur som miljö. När viruset sprids upptäcks det ofta först hos djur, till exempel flyttfåglar, för att sedan överföras till människor via myggarter som biter både djur och människor. Med en ändrad anmälningsplikt, så att den omfattar alla fynd av nilfebervirus, hos både människor, skulle chansen att upptäcka viruset tidigt öka, menar artikelförfattarna.

Enligt European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) är nilfeber en utbrottsbenägen sjukdom som sprider sig till nya områden och Skåne kan, enligt ECDC, vara ett möjligt riskområde.

Nilfebermyggan har hittats i både Skåne och på Västkusten.

Nilfeber kan ge lindriga influensaliknande symptom och i sällsynta fall hjärnhinneinflammation. I exempelvis Tyskland har man sett att smittan fått stora konsekvenser för blodgivning.