Tidigare i år överlämnades den statliga Övergödningsutredningen till miljödepartementet. En åtgärd som föreslås är nya regler inom hästnäringen – något som under sommaren har orsakat debatt bland hästägare.

– Jag vill på inget sätt förringa hästnäringen, men står man för 20 procent av näringsläckaget, så måste man hitta metoder att åtgärda det, säger Akko Karlsson, miljöpartist i Västervik och som suttit med i utredningens expertgrupp, till SVT Småland.

Hon har suttit med i utredningens expertgrupp och menar att hästar länge har gått under radarn sett ur ett miljöperspektiv, och inte räknats till jordbruksnäringen. I Sverige finns det fler hästar än mjölkkor, drygt 350 000 och näringsläckaget är bitvis stort. Två av förslagen i utredningen handlade om att mark inte ska användas som hästhage i mer än tio år, ett annat om att hagar ska ha minst 80 procent intakt växttäcke och inte mer än tio procent söndertrampad mark – något som många hästägare sett som orimligt att leva upp till. En protest mot utredningens förslag fick drygt 20 000 namnunderskrifter.

På Östersjöcentrums hemsida kommenterar Linda Kumblad, en av forskarna i utredningens expertgrupp, förslaget:

– Många verkar ha missuppfattat utredningen och tror att den innehåller skarpa lagförslag. Men i själva verket är den en sammanställning av befintlig kunskap och ett förslag om att låta en fördjupad utredning bedöma om det behövs tydligare regler för att uppnå miljöhänsyn vid hästhållning. Och hur dessa regler i så fall bör se ut, säger hon i Östersjöcentrums artikel.

Hon menar att det ofta är både billigare och enklare att komma tillrätta med övergödningen i exempelvis Östersjön genom att stoppa näringen vid källan i stället för att fånga den när den väl nått sjöar och hav.