360 kronor per person och år, det är vad svenskarna i genomsnitt kan tänka sig att betala för att skydda den biologiska mångfalden i skogarna. Det enligt en ny rapport som Skogsstyrelsen har publicerat.

Att mäta värdet av biologisk mångfald är svårt och försök att sätta ett ekonomiskt pris på naturnyttor och mångfald får ofta kritik. Att Skogsstyrelsen ändå gör ett försök är för att de menar att det ekonomiska bidrag som den biologiska mångfalden står för ofta underskattas av beslutsfattare.

– Det är naturligtvis mycket svårt att värdera detta och många menar att biologisk mångfald är ovärderlig. Men för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut i ett läge med allt hårdare konkurrens om markanvändningen behöver vi ha värden på skogens alla nyttor, säger Tina Nilsson, utredare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Rapporten Samhällsekonomisk värdering av att bevara biologisk mångfald genom ytterligare skydd av skog är en kunskapssammanställning av 17 studier som gjorts om monetär värdering av skogens biologiska mångfald i Sverige, Norge och Finland. Studierna är omkring 15 år gamla och summorna har därför räknats om till dagens värde. En slutsats är att svenskarna genomgående har en god betalningsvilja för att bevara skogens biologiska mångfald, i första hand i form av skydd av skog. Enligt bedömningarna landar den totala summan på mellan 2,6 och 3,7 miljarder kronor per år, eller 360 kronor per person.

– Vi ska kunna nyttja skogens alla värden och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Den målkonflikten blir lättare att beskriva i beslutsunderlag om vi också vet värdet på den biologiska mångfalden. Nu har vi en indikation på det och därmed ett viktigt kunskapsunderlag, säger Tina Nilsson.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Bo Nyström skriver:

    Tragiskt att våra politiker är så nonchalanta gentemot naturens biologiska mångfald genom att skära ner anslagen för både nya långtidsskyddade områden och för skötseln av befintliga skyddade områden. Att överlåta förvaltningen av skogarnas biologiska mångfald åt skogsägarnas frivillighet resulterar dessvärre i en fortsatt utarmning av skogarna. De skogsägare som engagerar sig för att utveckla den biologiska mångfalden väger dessvärre inte upp den motsatta utvecklingen där rika skogsbiotoper skövlas och förstörs.