Om Sverige ska nå klimatmålen behöver utvecklingen av elfordon skyndas på – samtidigt som efterfrågan på el ökar från flera håll. Delad data och digitalisering kan bidra till en effektivare elanvändning, enligt en ny rapport från VTI – men författarna ser flera hinder på vägen.

Med mer kunskap om hur elfordon laddas, när och var, skulle elanvändningen kunna effektiviseras. Det som begränsar sådana analyser i dag är bristen på tillgänglig data. Till stor del är det företag som sitter på de uppgifter som skulle behövas, och de vill ofta inte dela med sig av sin data, av rädsla för konkurrens och på grund av GDPR och integritetsfrågor.

I veckan lämnade VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, in den sista rapporten i ett regeringsuppdrag om elektrifieringen av transportsektorn. I den rekommenderar forskarna att en ny nationell databas tas fram, där transportdata kombineras med energidata. Med en sådan databas med standardiserade och öppna data skulle forskare kunna modellera energiflöden för att kunna optimera elanvändningen. Det skulle bland annat underlätta planering och utveckling av laddinfrastruktur.

– Det är viktigt att aktörerna förstår regelverken om hur data får hanteras. Det är inte bra om datadelning begränsas på grund av brist på kunskap. Det handlar om datasuveränitet – att skapa förutsättningar för efterlevnad av regler och kontroll över de data som delas, säger Arne Nåbo, forskningsledare vid VTI, i ett pressmeddelande.