Sverige är ett av få länder som inte stängt skolorna under coronapandemin. Beslutet var ett resultat av samverkan mellan olika myndigheter – men det är enskilda lärare och skolor som har tagit ansvar för att skolorna skulle fungera under pandemin. Det konstaterar forskare i en ny studie.

I studien har forskare vid Göteborgs universitet analyserat beslut och åtgärder rörande skolor och förskolor under coronapandemin. I de beslutsprocesserna var flera myndigheter delaktiga, utöver regeringen: bland annat Folkhälsomyndigheten, Skolverket och skolhuvudmän.

– De här aktörerna var tvungna att lyssna och lita på varandra för att det skulle fungera. Systemet med självständiga myndigheter och ett decentraliserat skolsystem är unikt för Sverige, säger Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Han menar att även om Sveriges strategi för att hantera pandemin har utvecklats under det gångna året så fattas besluten utifrån samma grund – en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska bedömningar.

– Det räcker inte med expertis inom ett område för att hantera den kris som covid 19 orsakar, säger han.

Skolverket har bidragit med direktiv till skolorna för att stötta dem under pandemin. Men i praktiken, menar forskarna, var det enskilda skolor och lärare som såg till att skolarbetet anpassades efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Lärare har till exempel undervisat eleverna i hygien, sett till att barn med symtom hållit sig hemma och ordnat med distansundervisning för barn som inte fått vara i skolan.

– Lärarna hamnade i frontlinjen för den svenska coronastrategin. De befann sig mellan staten och medborgarna och var de som fick ta ansvaret för att åtgärderna genomfördes och skolorna kunde hållas öppna, säger Sverker Lindblad i pressmeddelandet.

Nästa steg för forskarna bakom studien är en jämförande analys av hur åtta olika länder har hanterat skolorna under coronapandemin.