Marina naturreservat bidrar till såväl biologisk mångfald som ett hållbart fiske och upptag av koldioxid, konstaterar forskare i en litteraturstudie. Samtidigt har forskare i Hawaii sett att ett stort skyddat område i Stilla havet markant har förbättrat förutsättningarna för fiske utanför naturreservatet.

– Vår studie visar att marina naturreservat kan vara ett nyckelverktyg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet, säger Robert Blasiak vid Stockholm Resilience Centre i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskare vid bland annat University of Washington har han gått igenom över 20 000 vetenskapliga publikationer där sammanlagt 241 olika marina naturreservat över hela världen har undersökts. En slutsats är att marina ekosystem med ett starkt skydd kan förbättra upptaget av koldioxid. Dessutom förbättras de marina organismernas reproduktionsförmåga och den biologiska mångfalden ökar, liksom fiskares fångster. Kunskapsöversikten har publicerats i tidskriften One Earth.

Ytterligare en studie om vikten av marina naturreservat har publicerats av forskare vid University of Hawaii. Studien visar att sedan det stora naturreservatet Papahānaumokuākea bildades 2006 har en kraftig uppgång av både tonfisk och andra migrerande fiskar konstaterats. Fiske i det skyddade området är i princip förbjudet, men effekten av reservatet märks även utanför området – där har fångsten av gulfenad tonfisk ökat med över 50 procent, enligt ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att påpeka att naturreservatet inte skapades för att skydda tonfisken. Det var bara en lyckosam bieffekt efter att man bestämt sig för att skydda den biologiska mångfalden och stora kulturvärden, säger John Lynham, University of Hawaii, till BBC News.