Från årsskiftet blir det svårare att exportera osorterat och giftigt plastavfall till fattiga länder. Den internationella konventionen som nu träder i kraft kan innebära renare hav redan om fem år, enligt Rolph Payet, FN:s chef för avfallsfrågor.

Varje år exporterar Sverige över 30 000 ton plastavfall till länder utanför EU. Ofta handlar det om osorterad eller giftig plast som bränns eller dumpas. Inte sällan hamnar avfallet i slutändan i haven.

Den 1 januari började ett nytt tillägg till den så kallade Baselkonventionen – som reglerar hur länder kan exportera farligt avfall till andra länder – att gälla. Målet är att handeln ska bli mer transparent och att länder som exempelvis Vietnam och Malaysia kan kunna säga nej till avfall som är farligt eller svårt att återvinna, skriver The Guardian.

– Jag är optimistisk. Vi kommer kanske inte att se en minskning av plast i haven de närmaste två eller tre åren, men om fem år tror jag att vi ser skillnad. Det här tillägget är bara början, säger Rolph Payet till The Guardian.

För två år sedan stoppade Kina importen av plastavfall och enligt Rolph Payet fick beslutet tydliga effekter i ett stort antal länder som var beroende av att Kina tog emot material som de själva inte kunde återvinna.

– Kinas importförbud var en signal till världen om att något var akut fel med avfallshanteringen. Plasthanteringen var rena vilda västern. Det var enklare för alla inblandade att lägga allt i en container och exportera utan att fråga sig om landet det skickades till hade kapacitet, kunskap och teknologi att ta emot det ofta farliga avfallet, säger han.