Att vara ute i naturen ger en rad vinster för både psykisk och fysisk hälsa. Men många är inte ute i naturen så mycket som de skulle vilja. En anledning till det är brist på lämpliga naturområden i vår närhet. En ny avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet visar hur friluftsområden bäst utformas för att locka besökare.

Kalhyggen, bullriga miljöer och täta skogar hör – som väntat – till det som avskräcker människor från att söka sig ut i skogen. Det vi lockas av är i stället varierad natur, gamla träd, utsikt och vatten. Avhandlingen, som bygger på data över friluftsområden över hela Sverige, visar också att närmare 60 procent av friluftslivet äger rum i eller nära en stad.

– Det lite mer vardagliga friluftslivet sker oftast ganska nära hemmet, men människor kan också röra sig längre till exempel för att bada eller plocka bär och svamp, som är mer typiska helgaktiviteter, säger Carl Lehto, forskaren bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Spår av skogsbruk får människor att välja bort en skog medan stigar, vindskydd och grillplatser är infrastruktur som får fler att söka sig till ett område.

– Jag hoppas att min forskning kan användas i planering av städer och naturreservat så att man ser till att människor har natur av bra kvalitet att vistas i, säger Carl Lehto.