Häromveckan sade Europaparlamentet nej till ett förslag om minskad användning av bekämpningsmedel. Nu visar en studie att bekämpningsmedel som används i jordbruket ger betydande skador på humlor.

Användningen av bekämpningsmedel i EU-länderna regleras av ett direktiv från 2009 med målsättningen att skapa en hållbar användning. Förslaget som nyligen röstades ner var en skärpning av det direktivet, som EU inte tycker att medlemsländerna har följt.

– Det är tråkigt att Europaparlamentet inte stödde kommissionens förslag att minska användningen och risken med bekämpningsmedel med 50 procent fram till 2030, när de röstade om detta förra veckan. Vår studie kunde ha använts för att planera hur vi skulle kunna minska risker med bekämpningsmedel och få friskare humlesamhällen, säger Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet och en av författarna till den nya studien, i ett pressmeddelande.

Studien, som bygger på data från ett hundratals platser i åtta europeiska länder, visar att användningen av godkända bekämpningsmedel i jordbrukslandskapet tydligt försämrar humlesamhällens tillväxt. Forskningen är en del av PoshBee, ett europeiskt projekt för friska bipopulationer och bättre övervakning av bin.

Forskarna konstaterar att bekämpningsmedel gör större skada i landskap där humlorna har mindre habitat, och att humlor som stöter på flera bekämpningsmedel får färre avkommor. För att få bukt på problemet behövs en minskad användning av bekämpningsmedel, menar de, men också fortsatt forskning om miljöriskerna som följer med användningen av bekämpningsmedel.

– Vårt arbete stödjer utvecklingen av miljöriskbedömning på landskapsnivå. Det finns dock också ett behov av att bättre förstå hur andra pollinerande insekter utsätts för och potentiellt påverkas av bekämpningsmedel, något som vi kommer att fortsätta arbeta med, säger Maj Rundlöf.