Trots att bara 5,7 procent av världens befolkning bor i EU står dessa invånare för 9 procent av världens klimatutsläpp – och konsumtionens miljöpåverkan inom EU väntas öka. Forskarna bakom en ny rapport efterlyser bland annat större transparens i handelns distributionskedjor.

Forskarna vid SEI, Stockholm Environment Institute, som skrivit rapporten ser framförallt tre orsaker till att konsumtionens klimatpåverkan inom EU inte minskar. Det saknas standardiserade övervakningssystem för att följa klimatutsläppen, insynen i globala distributionskedjor är dålig och medlemsländerna är inte samordnade i sina åtgärder.

– Genom att adressera dessa hinder har EU en stor potential att minska konsumtionsbaserade utsläpp och därmed lyfta klimatarbetet rejält. Det skulle ge andra länder ett gott exempel att ta efter, säger Katarina Axelsson, en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

Åtgärder för att minska konsumtionen, och även förändra våra konsumtionsvanor, behövs också för att vända utvecklingen, betonar man.

Klimatutsläppen kopplat till konsumtion skiljer sig mycket åt mellan EU:s länder, i topp hamnar Danmark och Luxemburg med 11,1 ton koldioxid per person och år, medan Slovakien har lägst utsläpp, 4,6 ton. Framför allt är det mat, boende och resor som orsakar utsläppen.

Studier från Sverige, Danmark och Frankrike visar att en betydande del av klimatutsläppen hänger ihop med import: 64 procent i Sverige, 56 procent i Danmark och 50 procent i Frankrike. Prognoser som gjorts pekar på att miljöpåverkan kopplade till konsumtion inom EU kommer att öka fram till 2030.