Allt fler minskar sin köttkonsumtion och de flesta gör det av personliga hälsoskäl. I en ny studie konstaterar forskare att fermenterade växtbaserade livsmedel kan vara en viktig del i omställningen till en mer hållbar kost.

Forskare vid Umeå universitet har inom ramarna för EU-projektet HealthFerm undersökt hur preferenser och attityder till fermenterade växtbaserade livsmedel ser ut. Drygt 7 800 personer i nio europeiska länder har deltagit i undersökningen.

Den största drivkraften till dessa personers kostval är smakpreferenser, följt av hälsa och djurskydd. För de som vill minska sin köttkonsumtion är det ofta hälsan som är avgörande. Även om bara 16 procent identifierar sig som flexitarianer, det vill säga äter kött ibland men väljer oftast växtbaserad föda, så äter betydligt fler än så ganska lite kött.

– Den här konsumentstudien har visat på en samhällelig brytpunkt. Cirka 27 % av allätarna äter som flexitarianer, utan att identifiera sig som sådana. Det här är ett steg framåt eftersom det tyder på att minskad köttkonsumtion håller på att bli det nya normala, säger Armando Perez-Cueto, chef för HealthFerms konsumentstudier, i ett pressmeddelande.

De flesta av de tillfrågade anser också att fermenterade livsmedel underlättar en kostomställning och viljan att prova fermenterade livsmedel är stor, framförallt bland yngre och utbildade med trygg ekonomi. Det som får människor att välja bort fermenterade produkter är mättnadskänsla och smak. När det gäller fermenterad växtbaserad yoghurt vill personerna i undersökningen ha krämiga, vita produkter utan smakämnen. För växtbaserade alternativ till kyckling är konsistens och lukt viktigt.