Kläder gjorda av konstfiber är en stor källa till utsläpp av mikroplast. Enligt en ny studie har 5,6 miljoner ton syntetiska mikrofibrer hamnat i naturen sedan 1950, när polyester och nylon blev ett vanligt material i kläder .

– Vi har inga bra metoder för att bli av med mikrofiber i naturen, vi måste minska utsläppen, säger Jenna Gavigan, en av forskarna bakom den nya studien, till BBC.

Hon ingår i en forskargrupp på University of California som har kartlagt den globala användningen av kläder i syntetiska material samt materialens livscykel. Studien visar att omkring 14 procent av all plast som produceras används i syntetiska fibrer, framförallt i klädtillverkning. När kläderna tvättas hamnar mikroplast, de små partiklar som lossnar, i avloppsvattnet.

I Sverige har studier visat att över 90 procent av mikroskräpet som når reningsverken fångas upp. Trots det följer avsevärda mängder med reningsverkens utgående vatten ut i naturen. Två stora reningsverk som ingick i en studie av IVL från 2014 släppte då tillsammans ut tre miljarder textilpartiklar varje timme.

I många länder används reningsverkens slam – där de uppsamlade mikropartiklarna finns – ofta som gödningsmedel eller i deponi. Forskarna på University of California menar att fokus därför måste ligga på att minska utsläppen av mikroplaster från syntetfibrer redan i hushållen.

– Jag får ofta höra att problemet med syntetiska mikrofibrer från våra tvättmaskiner inte är ett problem eftersom reningsverken har blivit så bra på att rena vattnet, och de blir dessutom allt vanligare. Men det vi egentligen gör att är att flytta problemet från en plats till en annan, säger Roland Geyer, en av författarna bakom den amerikanska studien, till BBC.

Av de 5,6 ton mikropartiklar från syntetiska fibrer som släppts ut sedan 1950 har hälften släppts ut de senaste tio åren, på grund av de senaste decenniernas ökande klädkonsumtion. Enligt forskarnas uppskattning hamnar mer än hälften av utsläppen till slut i hav och vattendrag.