Skogsbränder orsakar stora koldioxidutsläpp och de senaste två decennierna har antalet extrema skogsbränder ökat – något som radikalt minskar effekten av planterad skog som kolsänka. Framför allt beror det på klimatförändringar och människans markanvändning.

Mellan 2001 och 2022 orsakade världens skogsbränder klimatutsläpp på knappt 34 miljarder ton koldioxid, skriver Nature med hänvisning till en kinesisk studie. Det innebär att de årliga koldioxidutsläppen som kan kopplas till skogsbränder är större än utsläppen från förbränning av fossila bränslen i Japan, som har världens sjätte största utsläpp av kodioxidutläpp.

I genomsnitt var skogsbrändernas yta elva gånger så stor som de skogar som planterades varje år under samma period – effekterna av skogsplanteringar som kolsänka kan alltså i princip förtas av skogsbränder, menar forskarna.

Med extrema skogsbränder avser forskarna bränder som är större än en genomsnittlig skogsbrand, som pågår längre och gör större skada. Forskarna ser en ökning i framför allt utkanten av regnskogar strax söder om ekvatorn samt i skogar på norra jordklotet.

Mellan 2018 och 2023 orsakade tio bränder extra stora utsläpp, i fem länder som alla har vidsträckta skogar. Kanada toppar listan, därefter kommer Ryssland. De andra länderna med stora skogsbränder är Australien, Indonesien och Brasilien.

En orsak till det ökade antalet skogsbränder är de allt vanligare värmeböljorna och torkperioderna, som orsakas av klimatförändringar.

– I sin tur bidrar koldioxiden som släpps ut av skogsbränder till den globala uppvärmningen och skapar en återkoppling mellan de två.

– Många skogsbränder orsakas av människor, till exempel när de gör upp eld för att hålla värmen om natten eller slänger cigarettfimpar på marken, säger Xu Wenru, en av författarna bakom studien, till Nature.