Klimatförändringarnas effekter slår hårdare mot kvinnor i låg- och medelinkomstländer än mot män. Det framgår av en ny FN-studie och författarna menar att klyftan sannolikt kommer att öka.

Kvinnor på landsbygden i låg- och medelinkomstländer är de som drabbas hårdast av klimatkrisen. Hushåll ledda av kvinnor förlorar i snitt cirka 8 procent mer av sin inkomst när de drabbas av effekterna av torka och värmeböljor jämfört med hushåll med män. Inkomstminskningen när kvinnor drabbas av översvämningar är i snitt 3 procent större än förlusten för män. Det visar rapporten The Unjust Climate, som publicerats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

I rapporten har data från drygt 100 000 hushåll i 24 låg- och medelinkomstländer i fem olika världsdelar analyserats. Hushållen ska representera över 950 miljoner människor som lever på landsbygden världen över.

Författarna bakom rapporten menar att effekterna av klimatkrisen förvärrar de ojämlikheter som redan finns, till exempel vem som äger mark och har ekonomiska möjligheter. Om inget görs kommer klyftorna mellan kvinnor och män öka avsevärt i takt med klimatförändringarna. Regeringar och biståndsgivare behöver ta större hänsyn till dessa faktorer, menar de.

– Att rikta ekonomiskt klimatstöd så att det stärker kvinnors egenmakt har stora fördelar. Om vi medvetet fokuserar stöd till kvinnor i de här områdena kan vi få en högre avkastning på investeringen, säger Lauren Phillips, en av författarna till rapporten, till The Guardian.

Räknar man ihop skillnaden i världens låg- och medelinkomstländer förlorar kvinnor 540 miljoner kronor mer varje år på grund av effekterna av extremvärme och översvämningar.

Studien visar också att äldre människor drabbas hårdare av klimateffekter än unga, och fattiga mer än människor med högre inkomster.