Det går att intressera sig för mode och leva hållbart. Det vill det projektet F/Act Movement visa, och lyfter fram cirkulär konsumtion som en nyckel till förändring. Modeintresserade utmanas att under nio månader laga, vårda och uppdatera sin befintliga garderob och att bara köpa second hand.

Modeindustrin är en av världens mest resurskrävande branscher, som genererar mer växthusgaser än vad flyg och sjöfart gör tillsammans. Viktiga pusselbitar för en mer hållbar modevärld handlar om en minskad konsumtion och en övergång till cirkulära affärsmodeller.

Det har F/Act Movement tagit fasta på och utmanar nu modeintresserade att under nio månader minska sitt klimatavtryck och skapa en hållbar garderob. Bakom satsningen står Science Park Borås och Göteborgsregionen, med finansiering från Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen.

Målet är att minst 60 personer ska anta utmaningen, med en förhoppning att betydligt fler än så ska inspireras genom sociala medier att göra mer hållbara modeval.

Parallellt med modeutmaningen ska företag som vill utveckla cirkulära affärsmodeller kunna få stöd.

Tidigare i år sjösattes informationssatsningen Textilsmart, som en del av ett regeringsuppdrag för att öka kunskapen om textilindustrins stora miljöpåverkan. I fjol avslutades forskningsprojektet Mistra Future Fashion, om hur ett framtida hållbart mode skulle kunna se ut.