Hälften av fiskens vikt försvinner när den rensas, ett slöseri med både naturresurser och pengar. Nu har forskare vid Chalmers tagit fram en ny teknik för fiskeindustrin, som ger fem delar i stället för bara en filé.

En sillinläggningsfabrik på Västkusten är först ut att använda den nya metoden för att rensa fisk på ett mer resurssnålt sätt. Fiskberedningsföretaget Sweden Pelagic på Orust tar i år fram mellan 200 och 300 ton färs från sillens ryggben utöver de sillfiléer som vanligtvis rensas fram.

– Ambitionen är att öka den siffran varje år. Vi ser att intresset finns, både hos livsmedelsindustrin och hos offentliga måltidsproducenter som till exempel skolkök, säger Martin Kuhlin, vd för Sweden Pelagic, i ett pressmeddelande.

Med tidigare rensningstekniker har restprodukterna som blir över när filén skurits bort använts till djurfoder eller slängts bort. Den nya rensningstekniken ger separata delar av fiskens filé, ryggben, stjärtfena, huvud, buk och inälvor. Rygg och huvud kan användas till exempelvis fiskfärs medan buk och inälvor är rika på omega-3-fettsyror och kan användas i oljetillverkning. Stjärtfenor kan användas för att ta fram kollagen, som bland annat används i hudvårdsprodukter.

– Med vår nya sorteringsmetod hanteras alla delarna av fisken lika varsamt som filén. Fokus ligger på att bevara kvaliteten genom hela värdekedjan. I stället för att övriga delar blandas samman i en och samma uppsamlingstank och blir biprodukter, tas de om hand var för sig och bevarar sin livsmedelskvalitet, precis som inom köttindustrin, säger forskningsledaren Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers.

Projektet ingår i EU-projektet Waseabi med målsättningen att bättre ta tillvara restprodukter inom fiskeindustrin, så att en större del av fisken kan användas till livsmedel.