Årets milda vinter är en svår prövning för vildrenarna i södra delarna av Norge. Renarnas betesmarker har täckts av is och de tvingas söka sig långt från sina vanliga betesmarker för att hitta föda. Norska forskare efterlyser åtgärder som gör det lättare för renarna att hitta nya betesområden.

– Med de pågående klimatförändringarna är jag rädd för att vi kommer att se betydligt mer av de här problemen framöver, säger forskaren Olav Strand på NINA, Norsk institutt for naturforskning, till norska tidningen Jakt og Fiske.

Växlingarna mellan plus- och minusgrader har skapat ett pansar av is över vildrenarnas vanliga betesmarker och bland annat i Vestheia har renarna tvingats bort från sina ordinarie betesmarker. Även på Hardangervidda har betesmarkerna täckts av is, säger Olav Strand.

På många håll i Norge begränsas vildrenarnas livsmiljö av vägar, bebyggelse och skidområden, vilket gör det svårt för dem att hitta alternativa betesområden.   

– Situationen nu visar tydligt det vi har vetat om länge: hur viktigt det är att renarna har tillflyktsorter vid sidan av sina ordinarie områden, som Imingfjell är för renarna på Hardangervidda, säger Olav Strand.

Nu efterlyser norska vildrenforskare fler så kallade vandringskorridorer som det som finns i Rondane, som har visat sig minska konflikter i samband med att vildrenarna tvingas söka sig till nya områden för att hitta föda.

Den milda vintern har också inneburit svårigheter för svenska tamrenar. Snö varvat med regn gör att laven hamnar under is. I Sverige syns det bland annat på de ovanligt många ansökningarna om bidrag för extra utfodring, så kallat katastrofskadeskydd, rapporterar bland annat TT.