För att klara av globala hot som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste vi hitta lösningar som bygger på naturen. Det konstaterar forskare från 42 länder i en ny global rapport – som pekar ut svampar och växter som en stor och underskattad resurs.

Royal Botanic Gardens Kew har sedan 2016 publicerat fyra vetenskapliga rapporter om tillståndet för världens växter och svampar. I 2020 års rapport konstaterar forskarna att 15 av världens växter står för 90 procent av den energi som maten ger människan, och att fyra miljarder människor är helt beroende av tre grödor: ris, majs och vete. Det biobränsle som används består globalt sett till 80 procent av sex grödor: majs, sockerrör, sojabönor, palmolja, raps och vete.

– Vi har blivit beroende av alldeles för få arter. I en tid med snabb förlust av biologisk mångfald misslyckas vi därför med att komma åt den skattkista som den biologiska mångfalden erbjuder och som kan vara en räddning för oss och kommande generationer, säger Alexandre Antonelli, forskningschef vid Royal Botanic Gardens Kew och professor vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Han är en av de 210 forskare som har bidragit till rapporten och en slutsats som lyfts fram är att det nu är bråttom att kartlägga och skydda arter innan de försvinner. Förra året namngavs 1 942 växter  och 1 886 svampar som tidigare varit okända för vetenskapen. Många av dessa skulle kunna bli värdefulla som mat, dryck, läkemedel, bränsle eller fibrer, menar forskarna.


Elin Vikstentext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Utnyttjandet av jordens växter för livsmedel domineras fullständigt av arter som använts i tusentals år. Få helt nya arter har utvecklats och använts i betydelsefull skala. Dessa och de tusentals som redan bevaras är nu mer utvecklingsbara än någonsin med modern växtförädling. Dessutom rycker industriell matframställning närmare (då svampar kan vara viktiga). Visar inte detta att framtidens livsmedelsförsörjning knappast är beroende av ännu ej namngivna växter? Just detta argument förefaller mig svagt.