En närodlad, gärna ekologisk, helt vanlig gran. Det är bäst för klimatet när det är dags att välja julgran. En plastgran behöver användas i minst 15 år för att vara ett miljövänligt alternativ.

Lokala, eller ens svenska, julgranar kan dock vara svåra att hitta. En betydande del av julgranarna som säljs i Sverige är danska. Enligt en avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet från 2018 är den svenska julgransmarknaden underutvecklad; julgransodlingarna skulle kunna bli både fler och större. Efterfrågan på närodlad gran växer och flera skadegörare som finns i Danmark saknas här.

Det mest miljövänliga granen är den vanliga svenska rödgranen som helst inte har transporterats alltför långt. Ädelgranar, till exempel kungsgran som har en blågrön nyans och barrar mindre, odlas än så länge inte i Sverige.

– Om du har möjligheten är det bästa för miljön att hugga en svensk gran, så kallad rödgran, i sin närmiljö i egen eller med tillstånd i annans skog. Näst bäst är att köpa en närodlad, ekologisk gran. Dessa är mer miljövänliga än till exempel en plastgran, säger Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på WWF, på föreningens hemsida.

Plastgranar importeras oftast från Asien och både transport och material, PVC-plast, påverkar klimatet betydligt mer än en vanlig gran. Har man redan en plastgran hemma är det bästa för miljön att fortsätta använda den i stället för att fler granar ska huggas ner. I en italiensk studie från 2019 kom forskare fram till att en mer påkostad plastgran genererar 29 kilo koldioxidekvivalenter, jämfört med en odlad gran som genererar knappt två kilo. En plastgran som används i många år kan med andra ord vara ett klimatsmart alternativ, bortsett från att plasten inte är ett förnybart material.