Vad tycker vår omgivning om vårt sätt att ta oss till jobbet? För att fler ska välja att cykla, gå eller åka kollektivt räcker det inte med en genomtänkt stadsplanering – sociala normer är lika viktigt för att förändra en resvana.

– Det finns ett behov av att sälja in en vision om den hållbara staden. Vi måste visa hur en sådan vision kan kopplas samman med en förbättrad livskvalitet för alla stadsbor, som får tillgång till fler grönområden och mötesplatser och dessutom bättre hälsa. Vi behöver få folk att känna ”jag vill bo i en sådan stad!”, säger Sonja Forward, forskare och författare till en ny rapport om resebeteenden, i ett pressmeddelande.

En stadsplanering där cyklister, fotgängare och kollektivtrafik prioriteras är avgörande för att fler ska välja hållbara transportmedel, konstaterar Sonja Forward, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i rapporten. Men även om tillgänglighet, kostnad, utbud och upplevd kontroll är viktiga faktorer så är människors val av transportmedel inte alltid rationella. Om vi vill använda ett färdmedel eller inte beror inte bara på hur tillgängligt det är, utan också om det upplevs som attraktivt – en subjektiv upplevelse som påverkas av olika faktorer, säger Sonja Forward:

– Val av transporter påverkas dels av sociala normer och resenärers attityder. Det kan till exempel handla om vad man förväntar sig av en resa, vilket kan baseras på egna erfarenheter eller hörsägen. Vad andra tycker om de val resenären gör har också betydelse.

Några av rapportens förslag på åtgärder för att få fler att välja hållbara färdmedel är satsningar på mobilitet som en tjänst, så kallad MaaS som presenterar olika transportmedel i en och samma tjänst, resplaner på arbetsplatsen, gamification och nudging.