Om den globala krisen för biologisk mångfald ska kunna bromsas behöver vi se vilken betydelse naturen har för oss – och ta hänsyn till det i politiska beslut. Det menar 82 forskare bakom IPBES senaste rapport, som samlar de första omfattande riktlinjerna för att bedöma naturens värde.

För att kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald måste världens länder gå från att prioritera kortsiktiga ekonomiska vinster till att fatta mer långsiktiga beslut. Det skriver IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, i sin senaste rapport.

Vi behöver ta hänsyn till alla fördelar som naturen ger människor och omdefiniera vad det innebär att ha en "god livskvalitet" om vi ska hitta ett hållbart sätt att leva av och på jorden, skriver forskarna i rapporten.

Världens ekonomiska fokus på kortsiktiga vinster och ekonomisk tillväxt har skett på naturens bekostnad, med beslut som både bidrar till klimat- och naturkriser och minskar människors välmående. Beslutsprocesserna bortser från naturens många icke-marknadsmässiga värden som till exempel klimatreglering och kulturell identitet, skriver forskarna. Nu måste beslutsprocesserna bli mer kvalitativa, menar de.

– Med mer än 50 värderingsmetoder och tillvägagångssätt finns det ingen brist på verktyg för att synliggöra naturens värden. Bara 2 procent av de mer än 1 000 studier som vi har granskat rådfrågar intressenter i värderingen av natur och bara 1 procent involverar intressenter i varje steg i värderingsprocessen.

– Det vi ser en brist på är användandet av värderingsmetoder för att hantera de olika maktförhållandena mellan ekonomiska intressen och de som påverkas när natur exploateras, och för att införliva naturens olika värden i naturen, säger Unai Pascual, professor vid Basque Centre for Climate Change och en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

IPBES, som är motsvarigheten till klimatpanelen IPCC men för biologisk mångfald, inrättades för att ge regeringar över hela världen vetenskapliga råd om hur man kan skydda naturen. Förra veckan släppte IPBES en annan rapport där forskare konstaterar att vilda arter används av halva världens befolkning men att deras framtida användning hotas av överexploatering. Åtminstone två tredjedelar av de vilda arterna används på ett sätt som inte är hållbart.