Vilken roll spelar naturen under en kris? Under coronapandemin har naturen blivit en plats för möten och för återhämtning för allt fler. Nu ska forskare kartlägga hur invånare i Västra Götaland har använt naturen under pandemin – och vilka utmaningar det innebär för förvaltningen.

− Det här är en situation vi inte befunnit oss i tidigare och det är därför extra viktigt att ha koll på nya utvecklingar, speciellt de som händer plötsligt och går fort. Kan vi dessutom peka på betydelsen av friluftslivet och naturen, då kanske båda kan komma få en större roll i framtiden, framför allt inom den kommunala fysiska planeringen, säger Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Sveriges länsstyrelser och Naturvårdsverket har sett att fler än vanligt har sökt sig ut i skog och mark under coronapandemin, med fler besökare i flera nationalparker och naturreservat. Tidigare forskning har visat att naturupplevelser och friluftsliv kan ha positiv effekt på hälsan och under pandemin har naturen dessutom givit många möjlighet att träffas utan att utsätta sig för smittorisk.

Men ett högre besökstryck i skyddade naturområden ställer också krav på förvaltningen av dem. Ett mål med studien är att få kunskap om friluftslivets betydelse under en kris. Men forskarna hoppas också kunna bidra med kunskap om hur skötseln av naturområden behöver anpassas när besökstrycket ökar. På längre sikt kan det handla om en förbättrad samhällsplanering av gröna områden, där även stadsparker och offentlig miljö ingår.

− Resultatet från studien kommer förhoppningsvis visa på betydelsen av friluftslivet för oss alla samt naturens roll under en kris. Dessutom kan kunskapen vara med till att öka förståelsen för hur förvaltning av naturområden behöver anpassas till de utmaningar som ett ökat besökstryck innebär, säger Andreas Skriver Hansen.

Studien ingår i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra sport and outdoors och består  av en enkät som riktar sig till alla som befinner sig i Västra Götaland.