Extrakt har tidigare rapporterat om en studie vid Göteborgs universitet som kartlägger hur invånare i Västra Götaland använder naturen under pandemin. Nu är resultatet klart, och studien visar att naturen har blivit en fristad för många.

– Nästan hälften av alla har svarat att deras friluftslivsvanor har ändrats på grund av pandemin och många påpekar att de vistas i naturen oftare och även under längre tid nu jämfört med tidigare. Man söker sig till naturen för återhämtning, men också för att naturen upplevs som ett säkert ställe fritt från oro där man kan umgås med familj och vänner, säger Andreas Skriver Hansen, doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Studien riktades till alla medborgare i regionen från 16 år och uppåt och pågick från juli till oktober 2020.

– Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Om man skulle använda två kända Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn eller Andra Lång. Caffe latten har för många bytts ut mot korv och kaffe runt grillplatsen ute i skogen eller längs kusten, säger Andreas Skriver Hansen i ett pressmeddelande.