När städerna växer minskar barnens chanser att möta djur i vardagen. I en ny rapport föreslår forskare att barnens möjligheter till kontakt med djur lyfts fram i samhällsplaneringen.

Rapporten Barns kontakt med djur i vardagen är en genomgång av den forskning som finns om vilka chanser barn har att tillbringa tid nära djur. Den handlar också om vad möten med djur betyder för barnens utveckling, lärande och hälsa.  

– Om vi bättre kan förstå hur flora och fauna påverkar barn och ungdomars utveckling, livskvalitet och hälsa kan vi förfina vår förmåga att forma hållbara samhällen, säger Fredrika Mårtensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och en av författarna bakom rapporten. 

Trots att samhället generellt satsar mycket på utemiljöer i anslutning till förskolor och skolor så är frågan om barns möjligheter till kontakt med djur i princip obefintlig i samhällsplaneringen, enligt rapporten. Kunskapen om relationen mellan vuxna och djur är betydligt större, konstaterar forskarna.

Samtidigt finns det studier som visar att det ofta är en positiv upplevelse när barn får möta djur i arrangerad form, upplevelser som både bidrar till ett ökat intresse och lägger grunden till en miljömedvetenhet.

Rapporten är den första i en serie om god hälsa och välfärd för människor och djur i hållbara ekosystem, SLU Future One Health.