Sedan Parisavtalet 2015 har utsläppen av växthusgaser ökat i 47 av Sveriges 290 kommuner. Även om de flesta kommuner har minskat sina utsläpp går det för långsamt, menar Världsnaturfonden WWF.

WWF har tagit fram ett nytt klimatverktyg som visar hur stora klimatutsläpp som landets kommuner står för och hur utvecklingen ser ut. Bäst i klassen är Mönsterås som har minskat utsläppen av växhusgaser med 10 procent, sämst är Timrå vars utsläpp har ökat med 10,5 procent per år.

– Med klimatkollen.se vill vi belysa det faktum att Sverige underlevererar i klimatarbetet. Med enkel officiell statistik på utsläppstrenden kan vi hjälpa svenska kommuninvånare att se att vi är långt ifrån vad som krävs för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Trots att klimatutsläppen minskar i de flesta kommunerna går utvecklingen alltför långsamt, menar WWF. För att Parisavtalets mål som motsvarar 1,5 graders uppvärmning ska nås behöver landets utsläpp minska med 21 procent från och med i år. Det kräver betydligt kraftigare åtgärder än vad som sker i dag.

– Med valet bara några månader bort så måste landets politiker nu komma ut på banan. De utsläppsnivåer vi har runt om i Sverige är ett underbetyg och vi måste nu satsa på stora omställningar i exempelvis transport-, industri- och byggsektorn, säger Madeleine van der Veer, samhällspolitisk expert på WWF, i pressmeddelandet.

WWF:s klimatverktyg visar hur koldioxidutsläppen ser ut i Sverige nationellt och kommunvis. Det visar också hur mycket koldioxid som går att släppa ut framöver om vi ska klara Parisavtalets förpliktelser, med hjälp av en metod för fördelning av IPCC:s globala koldioxidbudgeten som då slogs fast.

De kommuner som har lyckats bäst med att minska sina utsläpp är Mönsterås, Bjuv, Övertårneå, Danderyd och Överkalix. De som tvärtom ökat sina utsläpp mest är Timrå, Munkedal, Gotland, Oxelösund och Pajala.